1990

28. srpna, 2010

Úplný začátek je tak trochu zahalen v mlhách a porevoluční euforii, těch změn tehdy bylo opravdu hodně... komunikace tehdy byla jen pomocí dopisů, většina dokumentů se nezachovala. Mezi jednotlivými dopisy vždy uplynul nejméně měsíc... o mailech tehdy nikdo neměl ani tušení...někteří se poprvé v životě potkali s faxem...

Nicméně pravdou je, že pan Martin Rietbergen, pedagog z TBL, získává adresu na GJJ a posílá dopis (první dopis) tehdejšímu řediteli GJJ panu Ladislavu Šrejbrovi, v němž navrhuje na duben 1990 při příležitosti pobytu studentů TBL v Praze a Terezíně také setkání studentů TBL a GJJ a návštěvu školy.

Ředitel Šrejbr přijímá (první dopis z GJJ) a navrhuje středu 25. dubna 1990 . Tento den je tedy zřejmě ono magické datum, kdy to všechno začalo prvním setkáním.... 25. dubna v 10:00 zastavuje obří autobus z Nizozemí před budovou GJJ. Studenti a kantoři předvedli krátkou prezentaci školy a svého města s diapozitivy, navštívili některé vyučovací hodiny. Také proběhla prohlídka školy a utkání ve volejbalu... nezapomenutelné setkání, velmi srdečné přijetí a četné další písemné kontakty studentů i pedagogů... zeptejte se Rola Bukmana, Fritse Heckerta, Jacoba ten Hackena, Martina Rietbergena a Nola van Tiema... úspěšnost akce potvrzuje i dokument z 9.10.1990.

Nizozemská strana navrhuje opakované setkání v dubnu 1991, dokonce – na četná přání studentů - s přenocováním v Litoměřicích. Na GJJ mezitím dochází k výměně ředitelů, nastupuje Mgr. Petr Praibiš.