1992

28. srpna, 2010

V dubnu 1992 jedna ze studentek zapojených do loňské akce, Magda Hrnčířová, posílá do Ossu dopis, v němž navrhuje pokračování vzájemných kontaktů. Na realizaci výměnného pobytu v r. 1992 je už ale málo času, mezi dvěma dopisy uplynulo často i víc než šest týdnů. O to více v předstihu se tedy pracuje na přípravách pro příští školní rok, dochované dokumenty to dosvědčují. Ladí se detaily, termíny, program...