2002

29. srpna, 2010

Rok zavedení Eura. Studenti TBL vyjíždějí opět v dubnu (21.-27. 4.)do Prahy a Roel Bukman se obrací na V. Švihlíka se žádostí o pomoc s organizací návštěvy Terezína. To se podaří, V. Švihlík, Hana Golová a pár studentů jedou pomáhat s exkurzí po památníku, krematoriu i po městě. Na večer je pak domluvena společná večeře v restauraci u Draka, kde je s kolektivem pedagogů TBL – R. Bukmanem, M. Verhoevenem, T. van Weliem a K. de Bie domluvena forma další spolupráce a výměn od příštího roku – část svého pobytu stráví naši holandští přátelé v Praze v hotelu, neboť denní dojíždění není příliš praktické, a zbytek v rodinách v Litoměřicích.